הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

חמשה חומשי תורה - ספר מדרשים ואגדות חז"ל

סינון ספרים לפי קטגוריות

1 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

זכות העקדה

מחבר : הרב ישראל צבי קליין

עיון במעשה העקדה בדרך פרד"ס

חיבור גדול - רב הכמות וכביר האיכות לבאר כל ענין הנסיון של אברהם אבינו עליו השלום במעשה העקידה ע"פ פשט רמז דרש וסוד, עם ליקוט מדרשים.

כרך ראשון - חלק הפשט
בו הובאו ונתבארו לקט פירושים וביאורים בפרשת העקידה בדרך הפשט.
ועוד נוסף עליו לקט פירושים וביאורים מבעל שבט הלוי זצל"ה, ומכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצל"ה

כרך שני - חלק הרמז והדרוש
חלק הרמז - ליקוטי פירושים וביאורים בפרשת העקידה בדרך רמז
מאמרי שביל העקידה בדרך החסידות
טירת כסף לרבי חיים גאטינייו משלוניקי
כתר שם טוב לרבי שם טוב מלמד
חלק הדרוש - ליקוא פירושים וביאורים בפרשת העקידה בדרך 'דרוש'
מאמר דרוש נפלא
חומש גור אריה / התורה והמצווה להמלבי"ם / העמק דבר להנצי"ב / פירוש הרש"ר הירש

כרך שלישי - חלק הסוד והמדרשים
חלק הסוד - פרשת העקידה עם פירוש הרמ"ק
ועוד ליקוט גדול ע"ד הסוד
זוהר המבואר 
וחלק המדרשים ע"פ העקידה

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו