סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

תורת הגר"א

מחבר: הרב דוד קמינצקי

נושא:

מספר עמודים: 740

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ח

ספר 'תורת הגר"א' נחלק לשני חלקים. החלק הראשון - חידושים וביאורים של רבינו הגר"א ומאמרים על תורתו והנהגותיו, וחלק שני - סקירה מלאה על כל כתבי הגר"א בין בדפוס בין בכתבי יד, כולל כל הנכתב בעצם ידו הקדושה.

ניתן להשיג: אצל המחבר בטל:052-7174058

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו