סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

תורה אור

מחבר: מרנא החפץ חיים זצוק"ל

נושא:

מספר עמודים: 230

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ח

בו נאסף ונקבץ אגדות חז"ל מש"ס ומדרשים וזוהר הקדוש, המעוררות ומזכירות לאדם את גודל חיובו ללימוד התורה, וביותר ללימוד סדר הקדשים, שבזה נחשב כאילו נבנה בית המקדש בימיו ומקריב עליו קרבנות, וגם מקרב בזה את הגאולה, ועוד כמה מעלות קדושות הנמצאות בזה.

יצא לאור לראשונה ספר יהדות ע"י מרן המחבר זי"ע בשנת תר"ס, ועתה יצא לאור בתוספת ביאור בשם 'מקור האור' להבין ולהעמיק בדבריו הקדושים ולציין מקורם, ע"י הרב בן ציון שכנא גליק והרב בנימים זליגמן.

ניתן להשיג: בחנויות הספרים המובחרות. או בפל: 052-7615480

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו