סינון ספרים לפי קטגוריות

135 ספרים מתאימים

שערי תשובה - עם ביאורים ועיונים

מחבר: מכון ארחות יושר

נושא:

מספר עמודים: 578

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ז

ספר שערי תשובה מעוטר בהערות וביאורים לבאר ולברר דברי קדשו של המחבר.

הספר הנפלא והנשגב "שערי תשובה" נכתב ע"י אחד מגדולי הראשונים ה"ה רבינו יונה גירונדי ז"ל זיע"א. הספר התקבל בכל הדורות ובפרט בדורות האחרונים עם ייסוד תנועת המוסר כספר יסוד לתיקון המידות ולחיזוק בעבודת השי"ת ובעבודת התשובה.

מהדורה זו יו"ל ע"י ארגון "ארחות יושר", ארגון להפצת לימוד המוסר היומי בנשיאות שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ובראשות נכדו יד ימינו הרב אריה קניבסקי שליט"א.

ספר יהדות זה, ספר שערי תשובה יו"ל במקור כחוברת לימוד חודשית בחלוקה לימי החודש, ולאחר סיום מחזור הלימוד היומי בספר זה, יצא לאור מאוגד בספר מהודר ונאה.

מהדורה זו מתייחדת בנוסח מדוקדק ומוגהה היטב ע"י צוות ת"ח שעמלו בזה רבות. וכן נוספו במהדורה זו ביאורים ועיונים. ביאורים - הסברים בפשט דברי שערי תשובה, לבאר פירוש המילות ולהבין מושג הדברים, שיהיה לשון המחבר נקראית במרוצה ובהבנה. ועיונים - הערות מעמיקות והרחבה לנושאים המובאים בספר, להעמיק חקר בדברי הרבינו יונה בהערות וביאורים, הכוללים ליקוט גדול מגדולי בעלי המוסר ומאורי המחשבה בדור האחרון שהעמיקו עיון והעמיקו בירור בדברי המחבר. 

 

ניתן להשיג: במערכת ארחות יושר בטל: 077-9230219

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו