סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

שו"ת כרם שלמה

מחבר: הרב שלמה כהן

נושא: שו"ת בחושן משפט

מספר עמודים: 398

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ז

כרם שלמה כולל שאלות אקטואליות בהלכות אבידה ומציאה, נחלות, שומרים, שכירות - שו"ע חו"מ סי' רנ"ט - שי"ד, ערוכים במקורם מהסוגיות ומהראשונים ואחרונים עד אחרוני זמנינו, ובסופו קונטרס החצר כולל כל דיני קנייני חצר והנפק"מ למעשה.

הספר כרם שלמה גדוש מזן אל זן בשאלות אקטואליות ומעשיות, ערוכות ומסודרות באופן נפלא.
בין השאלות שנידונו בספר כרם שלמה: אם יש חיוב על המשיב אבידה לטרוח ולהביאה לבית הבעלים / תיאום בין מודעות של השבת אבידה / בענין מצא בימבה מונחת באשפה / מצא כסף בשמחת ברית מילה שנערכה בבית חבירו / ירושה ברבנות ובשררה / המצניע חפץ של חבירו ומתכוין לטובתו ושכח היכן הצניעו / שוד בחנות, אם יש לחייב את העובד שהיה בחנות באותה שעה / אם חייב למכור דולרים שהופקדו אצלו כשהערך שלהם יורד / בעל גמ"ח כלים שקיבל צ'ק פקדון אם נעשה על ידי זה לשאלה בבעלים / האם רשאי המשכיר לשפץ דירתו בזמן שמושכרת לאחרים / השוכר דירה ורואה שיש בה בעיה אם אמרינן שנתפייס או לא / המעמיס על רכב משא כבד ועלה על תיקרת חנין וניזוקה.

למידע נוסף על ספרי יהדות אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל או להשאיר פרטים באתר.

ניתן להשיג: בחנויות הספרים, או אצל המיבר בטל:052-760692

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו