סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

שו"ת דבריך יאיר

מחבר: הרב יאיר חדאד

נושא: שו"ת בד' חלקי שו"ע

מספר עמודים: 510

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ז

שאלות ותשובות וחקרי הלכה בד' חלקי שלחן ערוך, מהרה"ג יאיר חדאד מרביץ תורה בירושלים עיה"ק

בין הענינים שנתבארו בספר:
תיקון חצות ועשרה ראשונים איזה מהם עדיף
סדר נעילת המנעלים לאשה
חולים בתסמונת אי מצטרפים לעשרה
אי מותר ללמוד במקום שיש ריח בושם של אשה
האם מותר לישב בתוך ד' אמות של המתפלל מיושב
 

ניתן להשיג: אצל המחבר ברח' דוד הראובני 18/5 ירושלים

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו