סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

שב שמעתתא - בית אבי

מחבר:

נושא:

מספר עמודים: 1262

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ח

ספר שב שמעתתא להגאון בעל קצות החושן, ונוסף עליו חיבור בית אבי על השב שמעתתא מהגאון האדיר רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

מכתב ברכה מהגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א - ראש ישיבת סלבודקא
רבות שמחתני הבשורה המרנינה לב כל לומדי תורה ומבקשי חכמתה על צאת בקרוב הספר הנפלא 'בית אבי' לידידי הבלתי נשכח הגאון האמיתי והצדיק האמיתי תפארת הדור ופלאו, מורנו ומאורנו ומשוש לבנו מוהר"ר אברהם גניחובסקי זכרונו לברכה לחיי העוה"ב.
והם חידושיו ועיוניו מאלפי בינה מעוררי לבבות ומשמחי לבבות על ספר שב שמעתתא, וכמדומה דאי"צ להאריך בשבח הדברים ומעלת ההוגם וכותבם, אשר מלאה הארץ מתובות חידושי תורתו המאירים והמחכימים ומרניני לבבות הצמאים עוד ועוד לגילוינעמי החכמה והתבונה של דברי תורתו אשר לא הופצו עדיין על פני תבל, ונודה מאוד לבנו הנעלה ידידי הרב הגאון ר' שלמה יוסף שליט"א על רוב השתדלותו ומרצו בהוצאת הכתבים לאור, למען ישוטטו בהם הרבים וירוו צמאונם ממי מבועם ותרבה הדעת ותבונת החכמה.
ונקוה להשם כי יזכה להוציא לאור בקרוב עוד ועוד מכתבי תורתו המאירים של מר אביו ז"ל, אשר עדיין לא נדפסו, לשמחת לב רבנן ותלמידיהון בכל מותבניהון שהם חלק נכבד מארון הספרים וספרי יהדות שכל יהודי צריך שיהיו בביתו.
בברכה נאמנה - דוב לנדו

 

ניתן להשיג: בחנויות הספרים המובחרות

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו