סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

עמק הפרשה

מחבר: הרב יעקב אברהם כהן שליט"א

נושא: חידושי הלכה ע"ס הפרשיות - בראשית

מספר עמודים: 706

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ח

חידושים ביאורים ויסודות פסקים וחקרי הלכות פנינים הערות והארות עה"ת - ע"פ סדר הפרשיות, אשר דרש במקהלות מורנו הרב הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א רב שכונת רמת הצפון בירושלים עיה"ק.

בין הענינים שנתבארו בספר:
פרשת בראשית
פריה ורביה - גדרה ותכליתה - וכשנעשתה בעבירה
היו לו בנים בגיותו ונתגייר - קיום מצוה בשעת פטור
ויכולו - צורת אמירתה פרטיה ודקדוקיה
מדוע לא מת אדם ביום האכילה - וגדרי תשובה בישראל ובגוי

פרשת נח
גזילה פחות משוה פרוטה - סיבת הפטור
הריגת עובר - גדר האיסור
'מי שפרע' באנשי דור המבול - הדין בנשתנה המחיר

ניתן להשיג: מכון 'עמק המשפט' רח' ירמיהו 60 ירושלים, טל:02-6259949

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו