סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

סדר סוכות ושמחת תורה

מחבר: מכון אבני שהם

נושא: אוצר כל בו על סוכות ושחת תורה

מספר עמודים: 264

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ח

והוא 'אוצר כל בו' הכולל בתוכו כל עניני חג הסוכות ושמחת תורה: מצות סוכה, ארבעת המינים, סדר האושפיזין, נטילת לולב, הלל - הושענות, שמחת בית השואבה, מגילת קהלת, שמיני עצרת, תפילת גשם, שמחת תורה, סדר ההקפות, זמירות חסידיים באידיש.

ספר יהדות שימושי שישמש כל בית יהודי בימי הסוכות ושמחת תורה.

י"ל ברוב פאר והדר ע"י מכון אבני שהם

ניתן להשיג: בחנויות הספרים המובחרות, או בטל: 05331-43321

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו