סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

יקר תפארת

מחבר: הגאון רבי עקיבא קיסטר זצ"ל

נושא: חידו"ת ע"ס פרשיות התורה

מספר עמודים: 0

מספר כרכים: 2

שנת הוצאה: תשע"ז

חידושי תורה והלכה ואסופות שיעורים על פרשיות התורה, מחידושי ושיעורי הגאון רבי עקיבא קיסטר זצ"ל - מראשי ישיבת יד אהרן.

ניתן להשיג: משפת קיסטר - רח' הקליר 22 ירושלים. טל:02-5632885

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו