סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

טובה הארץ מאוד מאוד

מחבר: הרב חיים ישראל שטיינר

נושא: גבולות ארץ ישראל

מספר עמודים: 266

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשעע"ח

הספר שלפנינו 'טובה הארץ מאוד מאוד' עוסק בגבולת ארץ ישראל ע"פ התורה הק', התמקדנו בתחומים בהם חלה מצוות כיבוש הארץ ויישובה, ע"פ דברי הרמב"ן שמנה מצות ישוב ארץ ישראל במנין המצוות, וכן שלשה לאוין שישבמסירת שטחי ישראל לנכרים.

הספר סובב והולך בארבעה שערים להקיף דיני ארץ ישראל מד' רוחותיה, ובכל שער שני חלקים, בחלק הראשון - נתרכזו עקרי המקורות לקביעת הגבול, וכן תיאור של ההתיישבות בפועל ברוח זו. וחלק שני - עיונים, להעמיק במקורות ההלכה והרחבה בדברי הפוסקים.

ניתן להשיג: בחנויות הספרים המובחרות

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו