סינון ספרים לפי קטגוריות

4 ספרים מתאימים

ספרי חסידות - חסידות מפורשת - במדבר

מחבר: מכון יסוד החסידות

נושא: מתורת מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו

מספר עמודים: 492

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ז

בשורה משמחת לעולם התורה בצאת כרך נוסף מסדרת ספרי חסידות 'חסידות מפורשת' על חומש במדבר, העוסק בביאור והארת הענינים העמוקים בספרי תלמידי הבעש"ט הק', אשר כידוע רבים מדבריהם הקדושים מיוסדים על עניני קבלה העמוקים מאוד, ע"ד עבודת ד' השוה לכל נפש כדרך תורת החסידות.

הבעיה ידועה: ספרי חסידות, האהובים על כולנו, אכן מדברים אל לבנו, אך לא אחת עוסקים במושגים נעלים ונשגבים מעולם תורת הקבלה, מה שלפעמים עוצר את הרכבת, ומקשה על לימוד ספרי החסידות.
הפיתרון לזה נמצא על ידי מכון 'יסוד החסידות'. יו"ר המכון ומקימו, הוא הרה"ג רבי יהודה וינגרטן שליט"א, משפיע ויו"ר ארגון "אש החסידות" בארצות הברית, מי שכתב למעשה את הספר "חסידות מפורשת" שיצא לאור לאחרונה, שהינו שילוב של רעיון חדשני, עיון מעמיק, ובקיאות לא קטנה. (המשפיע, הינו גם חברותא וכותב ספריו של כ"ק האדמו"ר מקאסוב שליט"א, עמקן נדיר בתורת החסידות ותורת הקבלה והידוע בעבודת ה' עד מסירות נפש).
הרעיון העומד מאחורי הספר בא בעצם לתת פיתרון לבעיה הנ"ל. מדי שבוע נבחרים כשלש -ארבעת ספרי חסידות על הפרשה, שבהם נזכרים מושגים מסויימים מעולם הקבלה, והם מוסברים באופן שווה לכל נפש, בצורה שהלומד יוכל להבין את המושג באופן בהיר, כך שהמאמר יוכל לשמש לו גם כהקדמה כללית להבנת תורת החסידות, ולהבנת מאמרי חסידות נוספים. המטרה היא בעצם להנגיש את לימוד ספרי חסידות לכל הלומדים מכל הסוגים, החל מבחורי ישיבות ועד לומדים מופלגים.

פרויקט ספרי חסידות

פרוייקט זה מתנהל כבר מספר שנים, החל מהקמת המכון בשנת תשע"ג, בכתיבת שיעוריו של האב, הגה"צ רבי פישל וינגרטן זצ"ל, ראש כולל באר מנחם ומחשובי המשפיעים החסידיים בירושלים. חלק גדול משלשת אלפי שיעוריו, באידיש ובלשון הקודש בספר "שפת אמת" של האדמו"ר מגור זצ"ל, שנאגרו במערכת "קול הלשון" הטלפונית המפורסמת וכן באתר האינטרנט של "קול הלשון", נכתבו על ידי בנו ונתפרסמו לרשימה של תלמידיו שנרשמו לקבלת האימיילים.
לאחר כשנה בשנת תשע"ד, החל לערוך את מאמרי "חסידות מפורשת", המבוססים על דרכו של אביו בביאור מאמרי ספרי חסידות: ביאור כל קטע וקטע מדברי ספרי החסידות באופן השווה לכל נפש, אלא שמאמרים אלו הינם על כל ספרי החסידות, בעיקר מהדורות הראשונים של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שהם למעשה הבסיס של תורת החסידות כולה.
בשלב מסויים המערכת התרחבה, ותלמידי חכמים נוספים הביעו את רצונם ליטול חלק בפרוייקט הלזה. ואכן המאמרים עוברים את הגהתם האיכותית של חברי המכון, ביניהם נמנים הרה"ג רבי מרדכי יעקב שוויד שליט"א מחבר הספר שו"ת מנחת חיים (ג' כרכים), הרה"ג רבי שרגא לויפער ראש כולל "בני תורה" צאנז בב"פ, הרה"ג רבי דניאל גראס ראש כולל "נעימות החיים" בב"פ, ועוד.
בטבת תשע"ה יצא לאור הספר הראשון של "חסידות מפורשת" על חומש בראשית, בן כ600 עמודים, כשבראש הספר מופיע מאמר מיוחד של הרב פישל וינגרטן זצ"ל אודות חשיבות לימוד תורת החסידות לכל אחד בכל זמן ובכל מצב, מאמר שנעתק מכתב יד. הספר זכה להצלחה מרובה, עד שאזל כמעט לגמרי מחנויות הספרים בארץ ובעולם.
בימים אלו יצא לאור הכרך החדש על במדבר, בעיצוב מיוחד ומוצלח במיוחד, כשלשון ספרי חסידות נמצא בחלק העליון של הדף, והביאור בחלק התחתון של הדף, יחד עם ביאורים נוספים ומראי מקומות עשירים בכל חלקי התורה. הספר נמכר במחיר מוזל במיוחד בכל חנויות הספרים המובחרות בישראל, וכן בחנויות הספרים שבכל העולם.
על גבי הספר אנו מוצאים את הסכמותיהם של הגה"צ רבי משה וולפסון שליט"א אב"ד אמונת ישראל, הגה"צ רבי יחזקאל ראטה מגדולי הפוסקים בדורינו, הגה"צ רבי עמרם אופמן (מו"צ בעדה החרדית) מגדולי הפוסקים והמקובלים, הגה"צ רבי מרדכי זילבר אב"ד תולדות יהודה, וכן של כקש"ת האדמורי"ם מקאסוב, קאמרנא – ירושלים, וגאלאנטא

ניתן להשיג: בחנויות הספרים. או בטל: בארה"ק - 03-7200159 בארה"ב - 718-9260874

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו