סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

ומסרה ליהושע

מחבר:

נושא: ביאורים בדברי המהר"ל מפראג

מספר עמודים: 342

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ח

ביאורים הנוגעים לדברי מאור עינינו המהר"ל מפראג, מתוך משא ומתן של תורה בין מורינו ורבינו הגאון רבי משה שפירא זצ"ל, לתלמידו אאמו"ר רבי יהושע דוד הרטמן שליט"א, בהוצאה מפוארת ע"י מכון ירושלים.

ניתן להשיג: בחנויות הספרים המובחרות, או בבית משפ' הרטמן רח' מדבר סיני 86 ירושלים.

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו