סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

אמרי שפר - עם אגרות קהלות יעקב

מחבר: הרה"ג מאיר אריה סגל זצוק"ל

נושא: חקירות וספיקות בד' חלקי שלחן ערוך

מספר עמודים: 426

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תש"ו - תשע"ז

נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה, זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו, מה נכבד יום זה בו אנו מגישים לפני בני התורה מוקיריה עמליה ותופסי מחמדיה את ספרו של אאמו"ר הגאון הצדיק מרן רבי מאיר אריה סגל זצוק"ל, 'אמרי שפר' עם אגרות קהלות יעקב, הכולל חקירות וספיקות בכל חלקי התורה.

ספר יהדות זה יוצא בהוצאה שניה ומהודרת ספרו של אאמו"ר 'אמרי שפר חלק ראשון' אשר הוציא לאור בחייו בשנת תש"ו וכבר אינו בנמצא עשרות שנים, בהוצאה זו נוספו עוד ספיקות וחקירות בסגנונו המיוחד של ספר זה מכתבי ידיו הרבים של אאמו"ר, ובעיקר מכתב ידו אשר קראו בשם 'חקרי תורה', ובנוסף אגרותיו של בל הקהילות יעקב על כתבי יד אלו.

לתועלת הלומדים סודרו סימני הספר מחדש, חולקו הספיקות לפי סדר ענינים על סדר ד' חלקי שו"ע וענינים שונים.

ניתן להשיג: בחנויות הספרים, או אצל בן המחבר - הרב נתן דוד סגל רח' שמעון 31 מודיעין, טל:050-4110133

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו