סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים

אהל יעקב

מחבר: הרב יעקב אהרן סקוצילס

נושא: כבוד וקדושת כתבי הקודש

מספר עמודים: 352

מספר כרכים: 1

שנת הוצאה: תשע"ז

ביאורי הלכות סיכומי דינים ופסקי הלכות מצויות בהלכות כבוד ספר תורה, כבוד ספרי הקודש, גניזה ותשמישי קדושה. ונלווה עליו קונטרס תשובות מפוסקי זמנינו.

ניתן להשיג: בחנויות הספרים. או אצל המחבר בפל: 052-7654468

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו