הרשמה לניוזטלר

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו

יודע ספר - ספרי יהדות

סינון ספרים לפי קטגוריות

129 ספרים מתאימים
תמונה חסרה

יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד

מחבר : הרב אליהו הכהן מרגליות

שיטות לימוד ומבוא לתורה שבעל-פה

מבוא לתורה שבעל-פה:  א. תורה שבעל-פה, מדוע?!   ב. תורה שבעל - פה, הכיצד?!

יסודות ועקרונות פרשנות התלמוד:
חלק א' - משקל הפילוסופיה של ההלכה והשלכותיה על יישומה של ההלכה

א. יחסם של החזו"א ורבי חיים מבריסק להנמקה ולפורמליזם ההלכתיים ב. התאורטיקן לעומת הפרקטיקן ג. השפעת אופי הטקסט ההלכתי על הגישה הפרשנית ד. דוגמאות לפרשנות הסוגיה התלמודית ה. התייחסותם של שתי הגישות, כל אחת לרעותה ו. השלכות בפסיקה ההלכתית של שתי הגישות

חלק ב' - ביטויים לתאולוגיה של החזו"א ורבי חיים מבריסק בפרשנותם לטקסט ההלכתי

א. ההנמקה ההלכתית אצל החזו"א ב. גמישות מחשבתית, פרקטיות והזדהות עם ההיגיון האנושי והחברתי אצל החזו"א ג. השפעת החזו"א על תלמידיו וממשיכי דרכו ד. עולם המושגים המופשטים של רבי חיים מבריסק ה. דרך כתיבתו של רבי חיים מבריסק ו. אקטיביזם הלכתי ורעיוני היוצא מעבר לתחום ההלכה הטהורה אצל החזו"א

חלק ג' - גישות ביניים אצל פרשני התלמוד

מתוך הספר:

היכולת הקוגניטיבית המורכבת הנדרשת להבנת הסוגיה התלמודית מורכבת במיוחד. בכושר הלמידה של המוח ודפוסי המחשבה , אנו מוצאים שתי קבוצות במין האנושי . הראשונה , אנשים בעלי אופי של חשיבה ראלית ו ,יהיה שני אנשים בעלי אופי של חשיבה הומנית. בניגוד לחשיבה הראלית אשר בה התהליך החשיבתי עוסק ביחס בין העצמים וא הערכים הנתונים לפני האדם החושב ובהשלכותיהם על סביבתם המציאותית או התאורטית, בחשיבה ההומנית , תהליך החשיבה מתייחס בעיקר למהותם ולהבנתם של הערכים והעצמים שעומדים לפני האדם החושב ולא ביחס שביניהם. במילים אחרות , תהליכי החשיבה מתייחסים לרעיון ולמהות ולא בהכרח לתוצאה. אם נאמר שהחשיבה המתמטית מתעסקת באופן שטחי עם הערכים או העצמים והתופעות שמתגלות לעניינו , לא נטעה . בניגוד לחשיבה המתמטית, החשיבה ההומנית מתאפיינת בניתוח מעמיק של הערכים והתופעות אשר אנו נחשפים אליהם. 

אף על פי שלהבדלים שבין השיטות של פרשנות התלמוד ולהבדלים שבין השיטות של פרשנות הטקסטים ההלכתיים ישנן השלכות לפסיקה ההלכתית, אין מאמרנו עוסק ביסודות הפסיקה ההלכתית והשיטות השונות של אופן הפסיקה ההלכתית. הדיון ביסודות הפסיקה ההלכתית והאסכולות השונות של הפסיקה ההלכתית זקוק למאמר נרחב אשר יבאר את הגישות השונות של הפסיקה ההלכתית ואין כאן מקומו.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

ספרי חסידות - חסידות מפורשת - במדבר

מחבר : מכון יסוד החסידות

מתורת מרן הבעש"ט הק' ותלמידיו

בשורה משמחת לעולם התורה בצאת כרך נוסף מסדרת ספרי חסידות 'חסידות מפורשת' על חומש במדבר, העוסק בביאור והארת הענינים העמוקים בספרי תלמידי הבעש"ט הק', אשר כידוע רבים מדבריהם הקדושים מיוסדים על עניני קבלה העמוקים מאוד, ע"ד עבודת ד' השוה לכל נפש כדרך תורת החסידות.

הבעיה ידועה: ספרי חסידות, האהובים על כולנו, אכן מדברים אל לבנו, אך לא אחת עוסקים במושגים נעלים ונשגבים מעולם תורת הקבלה, מה שלפעמים עוצר את הרכבת, ומקשה על לימוד ספרי החסידות.
הפיתרון לזה נמצא על ידי מכון 'יסוד החסידות'. יו"ר המכון ומקימו, הוא הרה"ג רבי יהודה וינגרטן שליט"א, משפיע ויו"ר ארגון "אש החסידות" בארצות הברית, מי שכתב למעשה את הספר "חסידות מפורשת" שיצא לאור לאחרונה, שהינו שילוב של רעיון חדשני, עיון מעמיק, ובקיאות לא קטנה. (המשפיע, הינו גם חברותא וכותב ספריו של כ"ק האדמו"ר מקאסוב שליט"א, עמקן נדיר בתורת החסידות ותורת הקבלה והידוע בעבודת ה' עד מסירות נפש).
הרעיון העומד מאחורי הספר בא בעצם לתת פיתרון לבעיה הנ"ל. מדי שבוע נבחרים כשלש -ארבעת ספרי חסידות על הפרשה, שבהם נזכרים מושגים מסויימים מעולם הקבלה, והם מוסברים באופן שווה לכל נפש, בצורה שהלומד יוכל להבין את המושג באופן בהיר, כך שהמאמר יוכל לשמש לו גם כהקדמה כללית להבנת תורת החסידות, ולהבנת מאמרי חסידות נוספים. המטרה היא בעצם להנגיש את לימוד ספרי חסידות לכל הלומדים מכל הסוגים, החל מבחורי ישיבות ועד לומדים מופלגים.

פרויקט ספרי חסידות

פרוייקט זה מתנהל כבר מספר שנים, החל מהקמת המכון בשנת תשע"ג, בכתיבת שיעוריו של האב, הגה"צ רבי פישל וינגרטן זצ"ל, ראש כולל באר מנחם ומחשובי המשפיעים החסידיים בירושלים. חלק גדול משלשת אלפי שיעוריו, באידיש ובלשון הקודש בספר "שפת אמת" של האדמו"ר מגור זצ"ל, שנאגרו במערכת "קול הלשון" הטלפונית המפורסמת וכן באתר האינטרנט של "קול הלשון", נכתבו על ידי בנו ונתפרסמו לרשימה של תלמידיו שנרשמו לקבלת האימיילים.
לאחר כשנה בשנת תשע"ד, החל לערוך את מאמרי "חסידות מפורשת", המבוססים על דרכו של אביו בביאור מאמרי ספרי חסידות: ביאור כל קטע וקטע מדברי ספרי החסידות באופן השווה לכל נפש, אלא שמאמרים אלו הינם על כל ספרי החסידות, בעיקר מהדורות הראשונים של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שהם למעשה הבסיס של תורת החסידות כולה.
בשלב מסויים המערכת התרחבה, ותלמידי חכמים נוספים הביעו את רצונם ליטול חלק בפרוייקט הלזה. ואכן המאמרים עוברים את הגהתם האיכותית של חברי המכון, ביניהם נמנים הרה"ג רבי מרדכי יעקב שוויד שליט"א מחבר הספר שו"ת מנחת חיים (ג' כרכים), הרה"ג רבי שרגא לויפער ראש כולל "בני תורה" צאנז בב"פ, הרה"ג רבי דניאל גראס ראש כולל "נעימות החיים" בב"פ, ועוד.
בטבת תשע"ה יצא לאור הספר הראשון של "חסידות מפורשת" על חומש בראשית, בן כ600 עמודים, כשבראש הספר מופיע מאמר מיוחד של הרב פישל וינגרטן זצ"ל אודות חשיבות לימוד תורת החסידות לכל אחד בכל זמן ובכל מצב, מאמר שנעתק מכתב יד. הספר זכה להצלחה מרובה, עד שאזל כמעט לגמרי מחנויות הספרים בארץ ובעולם.
בימים אלו יצא לאור הכרך החדש על במדבר, בעיצוב מיוחד ומוצלח במיוחד, כשלשון ספרי חסידות נמצא בחלק העליון של הדף, והביאור בחלק התחתון של הדף, יחד עם ביאורים נוספים ומראי מקומות עשירים בכל חלקי התורה. הספר נמכר במחיר מוזל במיוחד בכל חנויות הספרים המובחרות בישראל, וכן בחנויות הספרים שבכל העולם.
על גבי הספר אנו מוצאים את הסכמותיהם של הגה"צ רבי משה וולפסון שליט"א אב"ד אמונת ישראל, הגה"צ רבי יחזקאל ראטה מגדולי הפוסקים בדורינו, הגה"צ רבי עמרם אופמן (מו"צ בעדה החרדית) מגדולי הפוסקים והמקובלים, הגה"צ רבי מרדכי זילבר אב"ד תולדות יהודה, וכן של כקש"ת האדמורי"ם מקאסוב, קאמרנא – ירושלים, וגאלאנטא
למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

בדוק ומנוסה

מחבר :

עצות והדרכות, הליכות עולם וסגולות מגדולי הדורות

בדוק ומנוסה 

אוצר בלום של עצות והדרכות, הליכות עולם וסגולות, מפי כתבם של גדולי הדורות, אשר סמכו ידיהם עליהן, והעידו על אמיתותם תועלתם והצלחתם.

מתוך כריכת הספר:
...ייחודיותו של
ספר יהדות זה הוא במגוון העצום שיש בו: הדרכות בדוקות ומנוסות ליהודי המחפש לאת דרכו במעלה העולה בית השם, עצות נבונות שתועלתם רבה ומוכחת למבקשי העבודה, מעט ענייני טבע ורפואה שסגולתם עמדה בכור המבחן, והעיקר - פניני חכמה אין ספור אותם שלו גדולי עמנו מתוך הים הרחב בו שטו ברוחב בינתם.

החן המיוחד שיצקו גדולי הדורות בדבריהם, נסוך עדין על הדברים ולא פג ברבות השנים, במיוחד בהתחשב בעובדה שכל הדברים הובאו אל הספר ככתבם וכלשונם. הפשטות וההחלטיות בהם נאמרו הדברים, מושכים את לב הקורא בחבלי קסם, ולעובר בין בתריהם מובטחת שעה של עונג וקורת רוח בעלת ניחוח קדומים...

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

ספר רזיאל המלאך - עם ביאור תשועת אדם

מחבר : מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

עולם התורה התבשר בצאתו לאור עולם 'ספר רזיאל המלאך' מוגה ומתוקן בהוצאה מפוארת ומאירת עיניים, עם ביאור יקר בשם 'תשועת אדם' ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

הספר הקדוש 'ספר רזיאל המלאך' מיוחס לאדם הראשון, שקיבלו ע"י מלאך כמבואר בספר, ומסרו לבנו וכו' עד שנתגלה לנו ע"י רבי אליעזר מגרמייזא.

במהדורה זו הודפס הספר מחדש לראשונה מזה שנים רבות במהדורה ברורה וקריאה, מוגהה ע"פ מהדורות עתיקות ומנוקה מאלפי שיבושים וטעויות.

לספר נוספו במהדורה זו הגהות המגיד מהר"י מקוזניץ' זצ"ל במלואם כפי שנדפסו במהדורה שיצאה לאור בימי חיותו לפני כמאתיים שנה.

גולת הכותרת של מהדורה זו היא פרושו הנדיר של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א המכונה בשם 'תשועת אדם'. פירוש זה נכתב רק על חלקו הראשון של הספר העוסק יחסית בחלק הנגלה ולא בקבלה ממש.

הספר יו"ל ע"י הגאון רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט"א, בנו בכורו וחביבו של מרן שליט"א. 

ספר רזיאל המלאך

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

משפט צדק

מחבר : הרב אילן אש - אבד בירושלים

הבית המשותף בהלכה

בחסדי הבורא הופיע לאור עולם במהדורה חדשה ומורחבת, הספר הנפלא משפט צדק בעניני הבית המשותף בהלכה, הספר עוסק בכל הלכות הבית המשותף שאינם הרחקת נזיקין: ועד הבית, החלטות, אסיפות, זכויות, שימושים, חזקת שימוש, מחאה, התנגדויות עירייה וערכאות, בעלויות במשותף, זכיות בנייה, והרחבות בנייה החלוקה והשותפות בהם. מהגאון הרב אילן אש שליט"א - ראש כולל לדיינים ואב"ד בירושלים.

ספר יייחודי זה מסודר בסעיפים הלכה למעשה ומקורות, בשילוב פסקי בתי דינים בשפה קלה וברורה מפתחות מפורטים. מיועד להשיב בבהירות לכל שאלה, ללמוד את יסודות הלכות שכנים והנהגתם למעשה. עם אוצר כללים ופרטים לשימוש מעשי באלפי מקרים, מקיף את ההלכות וההנהגות השותפים בבניין המשותף התנהלות, שימושים, והרחבות בנייה, כל מה שאינו קשור לנזקי שכנים [שדיניו התבארו בנזקי שכנים בהלכה].

  • אקטואליה - כל ההלכות הותאמו בלשונם ובישומם למציאות זמנינו.
  • מבנה ההלכה - כל הלכה כוללת מקרה, דין בעיקרם בחלק משפט צדק, ושאר השיטות בהלכה, טעמם, והכרעת הספיקות בבנין אוריאל. כל זה בשילוב ביאורן של הסוגיות העמוקות בנושאים אלו, נפרסים בזה אחר זה היסודות וגדרי הדינים המתחדשים ונבנים לבנה על גבי לבנה, ההשלכות העולות מגדרי ההלכה שהתבררו, וההנהגה הראויה למעשה בהבחנה בין שיטת השו"ע לרמ"א, שולבה אף היא במשפט צדק.
  • טעמי ההלכה ויסודותיה – קיימים ספרי יהדות המתמקדים או ביסודות ההלכה או בהלכה למעשה ספר זה מטרתו להגיש בצורה קלה תחילה את יסודות ההלכה אחר כך את הכללים העולים מהם, את הפרטים, ואת המסקנות המעשיות בתרגום למציאות זמנינו. כמו כן טעמי ההלכה משולבים בכלליה, ושלא כמקובל שהטעמים נשארים ללמדנים בתחתית בהערות, כיון שבממונות הלכה ללא הבנה וטעם לרוב מביאה לטעות בדין.
  • הכרעה – עקרון נוסף בספר זה שלא להשאיר את הקוראים עם שני צדדים כדי שיכריעו בעצמם, או שילמדו דבר מתוך דבר, או שיסיקו מטעמי הפוסקים השונים את ההשלכות ההלכתיות, אלא ממה נפשך סברא מבוססת שאפשר לפסוק על פיה נכתבה וגם היוצא ממנה להלכה, ואם אינה כזו לא נכתבה כלל או שנדחתה מהלכה.
  • בירור וליבון עם תלמידי חכמים ודיינים מובהקים תוך כדי עיסקם בנושאים אלו, ובראש המבקרים של מהדורה ראשונה הדיין המופלא הגאון הגדול הר"ר נפתלי נוסבוים שליט"א, שהקדיש מזמנו ולמד עימי את הספר סעיף אחר סעיף, והוסיף מדיליה תיקן והעיר, בתוכן ובסגנון, והכריע במקומות שהיה צריך הכרעה. ולימוד מכל הספרים והקבצים שנכתבו בנושאים אלו עד היום.
  • סדר ענייני - הושקעו בספר מחשבה ועמל רב בסידור הדינים לפי ענינם, והגשתם מהקל לכבד, מהכלל לפרט, בשילוב המחשה מבית הדין, וסיכומים. ובסוגיות הסבוכות מהמפורש למתחדש עד ההשלכה לזמנינו, באופן המתאים ללימוד לפי סדר, ועוד.
  • קצר וקריא – נעשה נסיון להגיש את כל החקירות, היסודות, גדרי הלכה, ושאר דברים סבוכים מתוככי הסוגיות באופן תכליתי קצר וקריא עד המסקנות להלכה העולות מהן, גם המקרים והשאלות מבית הדין ובית ההוראה הובאו באופן תמציתי כפי שהצרך ללימוד המקומי בספר ובמידה הנצרכת להשלמת ההלכות והמחשתם.
  • הפניות – למען שלימות ההלכה נעשתה מלאכת קישור והפניה בין כל ההלכות המקבילות והמשלימות זו את זו בספרים השונים בפרט בין הספר נזקי שכנים בהלכה לספר זה הבית המשותף כהלכה שהם משלימים רבות זה את זה בנושאים מקבילים, אך דע עקא, כיון שנשזרו כל העת מאות הפניות לצד שדרוג הספר מיום ליום והוספת סעיפים והערות, השתנו מספרי הסעיפים, ועם כל ההשתדלות לעדכן אותם לבסוף, יתכן ונפלו אי אלו סטיות ברמה של סעיף אחד לפני או אחרי המצוין בספר נזקי שכנים בהלכה שמפנה לספר שכנים ושותפים בהלכה שהוא ספר זה במהדורתו החדשה ובשמו הבית המשותף כהלכה, כמו כן בגלל שההפניות מתעדכנות אוטומטית יתכנו במפתחות סטיות בודדות של עמוד אחד, וכן נחסרים מהם הגרשיים שלא כשאר מראי המקומות לספרים אחרים.
  • סדר מחשב –  הוגדרה צורת גופן שונה ליסודות הדינים וההלכות בשונה מההמחשות והשאלות שנשאלו בית הדין עם כותרות לתועלת קליטת הדינים וזכירתם.
  • מפתחות – בהתחלה תוכן ענינים, ובסוף הספר מפתח גדול של ערכים רבים מאד, לפי א –ב, וכן מפתחות שו"ע ורמ"א.

 

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

פסקי שע"ה

מחבר : הרב נתנאל עומיסי

הלכות נדה ונישואין

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

טיב גיטין / מאזני צדק

מחבר : הרב יהושע העשיל זילבר

הספר 'טיב גיטין' על שמות נשים, עם פסקי הוראה 'הלכה למעשה' מהגאון בעל מאזני צדק שליט"א

עולם ההוראה התעשרה בימים אלו עם צאת לאור עולם הספר הכי נכבד "טיב גיטין - מאזני צדק", שיסודתו בהררי קודש להגאון מוהרא"ז מרגליות זצ"ל ה'טיב גיטין', עם הגהות מגדולי הפוסקים נ"ע, ועל ידם עיטור פירות פסקי הוראה על שאלות בשמות אנשים ונשים שנווצרו בעקבות הזמן, מלוקט מפרי עטו של הגאון המפורסם רב רבנן עמוד ההוראה בארצה"ב, רבי מנחם זכרי' זילבער שליט"א אבד"ק פריימאן  יצ"ו וראש בי דינא רבה של התאחדות הרבנים דארה"צ וקנדא, בעל שו"ת 'מאזני צדק' על ד' חלקי שו"ע.

בני אפרי"ם נושקי רומי קשת, בדור הדעת שהילכו בו אריות בתורה כרבי עקיבא איגר, החתם סופר, רבי מרדכי בנעט ועוד, הוציא מנדנה חרבה של תורה ראש הפוסקים גאון ישראל רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל, רב מחכמי הקלויז בברודי, שכתב שורה של חיבורים על ארבעת חלקי השו"ע שקראם על שמו, ביניהם שו"ת 'בית אפרים', 'עוללות אפרים', 'שערי אפרים' על דיני קריאת התורה, יצירתו 'מטה אפרים' בהלכות ימים הנוראים, ועוד. כל ספריו הפכו לספרי יסוד בתחומם ויצאו במהדורות רבות, וחיבוריו ההלכתיים מצוטטים על ידי כל הפוסקים שבאו אחריו.

מבין חיבוריו הרבים נפוצו ביחוד ספרו על שמות נשים ה"ה "טיב גיטין", שחיבר "על סדר שמות גיטין שסידר רבינו בעל המחבר בית שמואל" (מלשונו בדף השער). בו חשף זרוע קדשו וביאר כל השיטות והמנהגים בגיטין ושמות נשים לאשכנזים ולספרדים, ולו הכח והגבורה להכריע בין ההרים הרמים ושם כל עקוב למישור, וה' עמו שהלכה כמותו ודבריו נתקבלו באימה אצל כל גדולי עולם ובלעדו לא ירים איש את ידו להיות מסדר גיטין, כאשר המליץ עליו הגאון בעל שואל ומשיב ז"ל (בהסכמתו על הטי"ג): "כל מי שאינו יודע ב"טיב גיטין" לא ירים ידו בזה להורות".

גאוני הדורות וחכמים שונים פלפלו בפסקיו הבהירים ואף טרחו לצרף הערותיהם ולספחם לכמה מספרי הגאון מוהרא"ז ז"ל, ובפרט בספרו 'טיב גיטין'. בין הבולטים בגדולי הפוסקים שעיטרו את הספר 'טיב גיטין' בהגהותיהם והערותיהם המחכימות, נראה וניכר שר התורה בעל שואל ומשיב זללה"ה (בדפוס לעמבערג), והפוסק המקובל בכל תפוצות ישראל המהרש"ם מברעזאן זללה"ה (דפוס תשמ"ג).

עם חלוף השנים ונידודם של אחינו בני ישראל במדינות שונות בערי פזוריהם, צצו קמו שאלות שונות הלכה למעשה בנוגע שמות אנשים ונשים, כגון בחילוקי מבטאות בין יוצאי מדינות אשכנז, ספרד, ליטא וכדומ', כינויי שמות (שייקא, שעיקא, ישעי'), או שמות שנשתרבבו מלשון אומות (עיברהעם/עברעהעם) והרבה בדומיהן, וכל הנחלים הולכים אל הים הגדול בתורה, ה"ה גדול הפוסקים ועמוד ההוראה הגאון המובהק והמפורסם אבד"ק פריימאן בעל שו"ת 'מאזני צדק' שליט"א, אשר לו יד ושם בבירור מקחן של צדיקים גדולי הפוסקים בעקבות הזמן, ולפניו נגלו כל תעלומות ודבריו שקולים במאזנ"י צד"ק בשקל הקודש, ובין בתרי תשובותיו נמצאים המוני המונים פסקי הלכה ובירורין של תורה שהשיב לשואליו דבר בירורי הלכה המיוסדים על דברי הטיב גיטין.

עתה קם בנו הרה"ג חו"ב הרב יהושע העשיל זילבער שליט"א ועשה מלאכת מחשבת לסדר כל הספר 'טיב גיטין' במהדורה חדשה כלול בהדרו, תורה מפוארה בכלי מפואר, בו הוגהה כל הספר בעמל ויגיעה מאלפי הטעוית שנשתרבבו במשך הדפסות המרובות; הודפס מחדש באותיות מאירות עינים, עם הוספת מראי מקום לדברי המחבר בחז"ל וספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים; חולקו קטעים  הארוכים; ניתוספו פסוקים בין התיבות; הודגשו שמות ספרי יהדות להקל על הלומדים, ועוד כמה מעלות טובות.

ימינא ושמאלא וביניהו כלה, סביב לפנים הספר 'טיב גיטין' באים הערותיהם המחכימות של גאוני הדורות הנ"ל, השואל ומשיב והמהרש"ם מברעזאן זללה"ה על הבית שמואל וטיב גיטין, בהגה מדוייקת ותוספת מראי מקומות. וכמחובר לטהור צורף בירורי ופסקי הלכה מספריו של הגאון בעל שו"ת מאזני צדק שליט"א, אשר לפניו נגלו כל תעלומות ודבריו שקולים במאזנ"י צד"ק בשקל הקודש בענינים הנוגעים למעשה  בשמות אנשים ונשים, ומן הבאר ההוא ישקו כל מבקשי הלכה למצוא הוראה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד.

בהסכמתו הנלהבה של הגאון מפריימאן שליט"א בעל 'מאזני צדק', מפליא עבודת עבודה של הספר החדש, וכותב בהתפעלות: "עברתי כמעט על כל הספר עם הגהותיו, וראיתי שהצליחו להגיה הספר מהחל ועד כלה בתבונה ודעת, וניכר העמל והיגיעה שהשקיעו בעבודתם הפוריה, עד שיצא מתחת ידם דבר נאה ומתוקן... כמחובר לטהור הוסיפו להעתיק גם מספריי שו"ת מאזני צדק... כי רוב הדברים הם בענינים הנוגעים למעשה... בטוח אני שהספר כמתכונתו יתקבל בעיני שוחרי תורה ולומדיה, ובפרט בעיני העוסקים בסידור גיטין".

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

תורת המנחה

מחבר : הרב ברוך אביגדור חפץ

פירוש עה"ת ומועדים לרבינו יעקב סקילי ז"ל תלמיד הרשב"א

מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו על הזכות הנפלאה שהגיעה עדנו, לאדפוסי אדרא ולההדיר בשנית בהעלות המנחה על מזבח הדפוס, ספר תורת המנחה, דרשות על פרשיות התורה, מאת חד מקמאי ה"ה הרב יעקב סקילי ז"ל, תלמיד הרשב"א.

ומעלות הספר הנפלא הזה כבר נודעים, שכבר שבחוהו קמאי ובתראי, ובפרט מאז שיצא לאור לראשונה בשנת תשנ"א, והאירו ברקיו תבל, ורבים נהנו מאורו הגדול, והרי ידוע שבמקצוע הדרוש מעטים הם ספרי רבותינו הראשונים שהגיעו עדנו בשלימות שכזו, אשר דבריהם מושתתים על יסודי האמונה, ודרכים ישרים ותמימים בעבודת ד', ולכן גיליו והדפסתו של ספר זה הוא חידוש גדול בעולם, וזכות גדולה אל הרבים הצמאים לדבר ד' מדברי רבותינו הראשונים, ומה גם ספר זה אשר העיד עליו מחברובהקדמתו ששם מגמת פניובכל פרשה לעורר על ידיעת מציאות ד', ועניני השגחת הבורא יתברך, ואופני שלימות הנפש, אשר תועלת עצומה ירגיש המעיין בו, להישיר דרכיו לאורו, ובפרט להיות דברי הספר מתובלים בכל חלקי הפרד"ס,עד שניתן לומר שלפנינו אחד הגילויים החשובים בקבלת הראשונים ודרכם בידיעת סתרי התורה.

[מתוך הסכמתו של הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום]

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

אחרית כראשית

מחבר : הרב אריה שפירא

ענייני וסדרי גאולת ישראל ע"פ רמח"ל והגר"א

יום צרה ותוכחה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכח אין ללידה, אדום ושמעאל יהמיון ומשנאנו נשאו ראש, על עמינו יערימו סוד ויתיעצו על צפונינו, לעת כזאת אמר ישעיה [ל"ה ג-ד] 'חזקו ידים רפות וברכיים כושלות אמצו, אמרו לנמהרי לבחזקו אל תראו הנה אלוקיכם נקם יבואגמול אלוקים הוא יבוא ויושיעכם.

ודבר בעתו מה טוב להודיע לברר ולאמת, כי נאמן הוא ד' אלוקינו ונאמנים דבריו, ודבר אחד מדבריו אחרו לא ישוב ריקם. וכבר הבטיחנו והגיד מראשית אחרית סדר גאולת בניו, בו נדע גודל אהבתו ונאמנותו לישראל, כיצד מעביר כל טוב על פני עם קרובו, ומתוך עומק הצרות מצמיח ישועתם ומקרב קץ גאולתם.

והנה כאשר תלויה אמונתינו בזכרון יציאת מצרים בה גילה הקב"ה פניו אלינו באהבה שאינה תלויה בדבר - 'ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא ד' אלוקינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו', כן החובה עלינו לעת הזאת, להכיר בהנהגת סדרי גאולה אחרונה, וכימי צאתינו מארץ מצרים הראנו ויראינו נפלאות.

על זאת ראינו להעתיק ולברר דברי רבותינו הנוגעים לצורך השעה, והיחוד דברים מפורשים הנמצאים בכתבי הגר"א. כי מלבד דבריו המובאים בכתבי תלמידיו, עוד מפוזרים מאמרים רבים בכתי"ק על הנ"ך, אגדות הש"ס, זוהר והתיקונים, ואספנו הדברים שמצאנו לפי סדר ענינם, והוספנו עליהם בירורים וביאורים היוצאים מתוך הדברים.

ויהי רצון מלפני ד', שנזכה לראות בקיום דברי הנביא [ישעיה נ"ב ט-י] פצחו ורננו יחדו חרבות ירושלים כי נחם ד' עמו גאל ישראל, חשף ד' את זרע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. אחרית כראשית הוא אחד מספרי יהדות המפתיעים והמעניינים שיצאו בשנים האחרונות.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

דינא דמלכותא

מחבר : הרב דוד שלמה שור

דינא דמלכותא, מלכות ישראל, חיוב מיסים, ערכאות, בני העיר ודין ממון הגוי

בימים אלו יצא לאור הספר 'דינא דמלכותא', שעוסק בבירור עניני הנהגת ציבור ע"פ ההלכה, ספר זה נכתב כדי לסייע לכל אוהבי התורה והיושבים על מדין, ללמוד ולהעמיק בסוגית דינא דמלכותא דינא. כי אע"פ שכמעט אין דין תורה, שאין לו שייכות לסוגית דדמ"ד, לא זכינו בש"ס לסוגיה מיוחדת להלכה חשובה זו. גם רבותינו הרמב"ם והשו"ע, לא קבעו פרק או סימן בו ניתן ללמוד בצורה מרוכזת את כל יסודות הסוגיה, ובכדי ללמוד ולברר את גדרי ההלכה של דדמ"ד, יש צורך לעיין בסוגיות רבות בש"ס, ובביאורי הראשונים והאחרונים, ובנפסק בהם ע"י הרמב"ם השו"ע ונו"כ. ושוב יש לעיין בספרות השו"ת שמלאה בנידונים של סוגית דדמ"ד.

על הקושי שיש בסוגיה זו, ניתן ללמוד מעדות הרשב"א (ח"ו סימן רנד) אשר כל בית ישראל נשען על דבריו. וז"ל: "במה שכתבתה דינא דמלכותא דינא, יגעתי הרבה". והריב"ם מבעלי התוס' (שו"ת חכמי פרובינציה סימן מט) כתב: "ודאי ראוי הוא חכם כמוך, לעמוד על דברים הללו, מצד מה שבהם מן הקושי, וכבר ראיתי המפרשים והפוסקים בענין דינא דמלכותא דינא, בלבול גדול, יארך ענינו". ומחמת כן סבר מהר"י בן לב לכתוב קונטרס מיוחד, כדי לבאר את סוגיה זו. וז"ל (ח"ג סימן קט): "ואם יגזור השי"ת אני חושב לכתוב קונטרס ארוך בדינא דמלכותא דינא".

בספר 'דינא דמלכותא' נעשה בע"ה השתדלות להקיף את עניני סוגיה זו מכל צדדיהם, בהיקף נרחב ובעיון הלכתי, מהמקרות ועד דעת גדולי הפוסקים בדורינו. כאשר מתבארים בספר ענינים הלכתיים מורכבים, כמו סוגיית דד"מ, דד"מ בא"י, דד"מ בדמוקרטיה, דד"מ בחוק שבין אדם לחברו, דד"מ בדין הפלילי, דין מסירה, חיוב מיסים, פטור ת"ח, כח טובי העיר, כופים בני העיר זה את זה, סמכות הערכאות, דין ממון הגוי, הפקעת הלוואתו, דינא דגזלנותא, ועוד ענינים רבים וחשובים.

הספר נכתב ע"י הרה"ג דוד שלמה שור שליט"א ונבחר ע"י וועדה בראשות גדולי ישראל לצאת לאור במסגרת תוכנית "נופת - צופים", שע"י הוצאת ספרים 'צוף', ובנדיבות ליבו של הנגיד הנודע הר"ר חיים הערש פרידמן שליט"א, ומעוטר בהסכמות של גדולי הדיינים אשר צופים כי בע"ה מעתה הספר ישמש כספר יסוד בענינים אלו. בספר מודפסות הסכמות מהרה"ג מנחם מנדל שפרן שליט"א הרה"ג זלמן נחמיה גודלברג שליט"א הרה"ג נפתלי נוסבוים שליט"א הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

מאור האוהל

מחבר : הרב ישעיהו כהן

שיחות ומאמרי מוסר בארחות הבית - במשנתו של המשגיח הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל

הספר הנפלא 'מאור האוהל' נכתב כדי להדריך הבאורח הבית היהודי, ע"פ משנתו של מרן המשגיח הגה"צ רבי מאיר חדש זצוק"ל, שהיו סדורים לו כתבים להאיר את כל חלקי החיים, וכל מבקש השם היה בא לאוהל, והיה המשגיח מאיר לו בנתיב משמח המתיישב על הלב. וכן היו החתנים רגילים ליכנס איליו ולקבל הדרכה לחיי הנישואין, מהם לכולם בשוה ומהם לכל אחד ואחד לפי מה שהוא. וכן היו הועדים של האברכים שהיו מעלים נקודות שצריכים חיזוק, ומתוך כל אלו נערכו השיחות והמאמרים.

וכן צורף בספר שיחותיו שהיה מדבר בספר בראשית, שכדברי הרמב"ן הוא האוהל של האבות הק', והוא המקור ממנו אנו צריכים ללמוד איך כל אחד יבנה את המשכן לו.

בחלק הראשון ישנה הקדמה שמפורט בה ענין הספר, לאחר מכן שני מאמרי הדרכה מאבי המחבר - מגדולי המחנכים בדור, בנושא המשפחה בישראל, מאמר ראשון - וחיים עולם נטע בתוכנו, ומאמר שני - מדור לדור.

ועיקר הספר שיחות ומאמרים בארחות הבית שהוקף בהם הדרכה והארה בסוגיות המרכזיות שמתעוררות במהלך בניית הבית: עזר כנגדו. ושמח את אשתו. זכו שכינה ביניהם. אשה משכלת. חיי הנישואין כגשר. השכינה על האוהל. תהא צנועה. והיה ברכה. לשים שלום בבית. חינוך תמידי. להיות סבלן. גדלות הויתור. הוו מתונים. וירא בסבלותם. והצלינו מפגע רע. והיה מחניך קדוש. צהלתו בפניו. לנטוע שמחה. נעימות המצוה. יצוה את בניו. את בניהם ילמדון. לענג את השבת. לעשות את השבת. להתחנך לתפילה. בית לחסד. לשמוע אל החכמים. לחזק האמונה. 

ועוד נוסף שיחות ממרן המשגיח על ספר בראשית ע"ס הפרשיות, יסודות עמוקים בשפה ברורה ונעימה.

וכן נוסף בספר דברי זכרון שכתב המחבר על אמו, ובהם דוגמא על תפקיד 'אם בישראל' מאמרים 'אלון בכות' ו'אוהל רחל'.

 

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

משמר הפתח

מחבר : הרב מנחם מענדל שמרלר שליט"א

ביאור דברי ה'פתחי תשובה' בהלכות תערובות

עולם הכוללים, הוגי התורה ומעייני ההלכה הוארו באור יקרות, בהופעת הספר הנפלא והמפואר "משמר הפתח" – על פתחי תשובה, הלכות תערובות, מעשי ידיו להתפאר של הרה"ג רבי מנחם מענדל שמרלר שליט"א מעיה"ת בני ברק.

היצירה המפוארת והחדשה, שטרם נראה כמותה בעולם ההלכה, מהווה איפוא כלי עזר לכל העוסקים בלימוד שלחן ערוך יורה דעה, והוגים באורח תדיר בצמוד לשלחן ערוך והנושאי כלים גם בחיבור הגדול והמקיף 'פתחי תשובה' שנדפס על גליון השלחן ערוך, אשר אסף איש טהור הגאון רבי אברהם צבי אייזנשטאט זצוק"ל את הפסקים העולים מתוך ספרי השו"ת מגדולי האחרונים, שהפך והיה לאבן יסוד לכל מורה כדת של תורה, אמנם דא עקא, שכאשר יעידו ויגידו כל ההוגים בפתחי תשובה, אשר לרוב חיבת הקיצור, לפעמים מגלה טפח ומכסה טפחיים בהביאו רק את פסק ההלכה המתמצה מתוך התשובות הארוכות מארץ מידה, ולפעמים אף מקצר ועולה בציון מראה מקום בלבד בבחינת תן לחכם ויחכם עוד, אולם כאשר מעיינים במקור הדברים נגלה לפעמים לפני הלומד אור חדש וגדול אשר מסתתר תחת שורות קצרות אלו ב'פתחי תשובה', ובפרט כאשר מתוודעים לכל הנימוקים והטעמים המתבארים בספרי השו"ת, משתנה לפעמים צורת הפסק.

מקום הניחו לו משמים להרב המחבר שליט"א שמגיש כיום לראשונה את יצירת המופת "משמר הפתח" שפותח פתח כפתחו של אולם בכל מקום שפתח הפתחי תשובה פתח כחודו של מחט. הספר מחולק איפוא לשני מדורים, הראשון, סובב הולך סביב לשונו של הפתחי תשובה – שנדפס אף הוא במהדורה המשובחת והמתוקנת של שלחן ערוך שי"ל על ידי 'מכון ירושלים' – ובו ימצא הלומד את כל תוכן דברי הפוסקים אותם הזכיר הפתחי תשובה בקצרה, ובמשמר הפתח ימצא לפניו, בלשון מתומצת וצח, את כל הטעמים והנימוקים, הראיות וההוכחות, שהוזכרו בספר זה.

בשולי הגליון נדפס המדור השני 'הערות ומילואים' בו הובאו אלפי הערות והארות על דבריו של ה'פתחי תשובה' והפסקים אותם הביא, הן הערות המוסיפים נופך וביאור להבנת הדברים, והן בהשוואות משאר ספרי הפוסקים האחרונים עד לפוסקי זמנינו שדנו בשאלה זו, וכן בהשגות והערות שנשאו ונתנו בדבריו של הפתחי תשובה, עד שכל הלומד יתענג על צוף אמריו של הפתחי תשובה, ויאמר ברקאי בהגלות לפניו קנקן חדש מלא ישן.

בהסכמותיהם הנלהבות, משבחים גדולי התורה וההוראה שליט"א, את מעשה ידיו להתפאר של הרה"ג המחבר שליט"א שהשקיע עמל רב בעבודה יסודית ומקיפה, ומציינים באופן מיוחד את גודל התועלת שיש ללומדים בספר יהדות מפואר זה, אשר המחבר שליט"א לא הניח זוית ופינה בדבריו של הפתחי תשובה שלא הפך בה, עד שזוכה להגיש היום לפני קהל עדת מי מנה את ספרו המושלם. יצויין, כי כרך זה הוא הראשון בסדרה, כשבחודשים הקרובים יפציע אורו של הכרך השני על הלכות מליחה ובשר בחלב, כשבהמשך עומדים לצאת שאר החלקים על כל שלחן ערוך יורה דעה.

כראוי וכיאות לחיבור נחוץ זה, הושם דגש מיוחד גם על הכלי מפואר, כשהספר כולו הודפס בעימוד מאיר עיניים ומשובב לב על נייר משובח, בכריכה נאה ומפוארת, שכל אלו יחדיו הופכים את הספר ליצירת פאר מושלמת.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
תמונה חסרה

פסקי הוראה

מחבר : הרב מנחם מנדל שמרלר

יורה דעה - הלכות תערובות

בעולם ההלכה וההוראה התקבלה הבשורה המרנינה על הופעת הכרך הראשון בסדרת הספרים "פסקי הוראה", אוצר בלום של פסקים והכרעות על הלכות איסור והיתר, ערוכים בשפה תמציתית וקולחת, תוך הבאות עשרות אלפי ציטוטים ומובאות ממרחבי ספרי השו"ת וההלכה, כל זאת פרי עטו ועמלו של הרה"ג רבי מנחם מנדל שמרלר שליט"א, ראש כולל להוראה דחסידי ספינקא בבני ברק.

הספר החדש, אשר חלקו הראשון יצא זה עתה לאור, ומוקדש כולו על הלכות תערובות עפ"י סדר השו"ע, מהווה יצירת מופת חסרת תקדים בעולם ההוראה. כפי עדות גדולי ההוראה וראשי כוללים, הרי שכבר שנים רבות הורגש הצורך לחיבור בדמותו של ספר זה, כאשר בעשרות השנים האחרונות צובר תאוצה רבה לימוד הלכות איסור והיתר בהיכלי הכוללים, בחבורה ובדיבוק חברים, תוך מטרה לצאת יחדיו בקנין נצחי של הלימוד ולהורות הוראה בישראל, אך כידוע, אחד ממאפייניו הבולטים של הלכות איסור והיתר, היא העובדה שמדובר במעין יער עבות המכיל אלפי פריטי מידע וכללי הלכה, ים של שיטות ודעות, הנארגים ומשתלבים זה בזה, והלומד הנכבד שמבקש להעלות במצודתו הכרעה ברורה ופשוטה בשאלה המזדמנת לידו, חש לפעמים נבוך בסבך ואינו מוצא את ידיו ורגליו לבית המדרש.

אל תוך חלל זה זורח אורו החדש של הספר 'פסקי הוראה', אשר כשמו כן הוא, אחרי שהרה"ג המחבר שליט"א בעצה אחת עם גדולי הוראה וראשי הכוללים, נשא על שכמו את העול הכבד ורב האחריות, כשהוא מציב מול עיניו אך ורק את המטרה הקדושה להגיש בפני לומדי איסור והיתר והעוסקים בהוראה, את ההכרעות והפסקים העולים למעשה מתוך השולחן ערוך ונושאי כליו, ומתוך אלפי ספרי שו"ת והלכה שהתחברו במרוצת הדורות, עד לגדולי דורנו, בשיבוץ שאלות אקטואליות בהלכות אלו, תוך שהוא מעשיר את ידע הלומד בשאלות וספקות מעניינות ומגוונות. ואכן, לאחר עמל ויזע של שנים וחודשים זוכים לומדי ההוראה כיום לקבל ברינה את הספר החדש, שללא ספק יהווה עבורם כלי עזר רב תכליתי בדרכם אל היעד הנכסף להורות הוראה בישראל.

כל המעיין בספר יהדות החדש, על שבע מאות עמודיו, עומד נפעם מול ההשקעה הרבה שהושקעה בכל קוץ ותג בספר, החל מסידור המערכה דבר דבור על אופנו, בשפה קולחת וברורה, כך שכאשר יסיים הלומד את חוק לימודו בטור ובשלחן ערוך ונושאי כלים, ויבקש לדעת את העולה להלכה ולמעשה, לא ישאר לו אלא לפתוח את הספר 'פסקי הוראה' ולמצוא לפניו שלחן ערוך ומוכן לאכול.

בהתאם לקו המנחה את הספר, נערכו פסקי ההלכות כסעיפים קצרים, כאשר בשולי הדף מובאים מקורות ותוספות מתוך מרחבי ספרי השו"ת וההלכה, מדור זה ראוי איפוא לסקירה בפני עצמה, שכן כל המעיין במקורות וההוספות עומד נפעם מול הכשרון הרב להכיל עולם מלא וים של מובאות וציטוטים בצורה קצרה ומתומצתת כל כך.

כפי שמתואר בהקדמה לספר, הרי שהספר נעשה איפוא בעצה אחת עם גדולי הוראה ומורי צדק, שליוו כל שלב בספר והיו שותפים מלאים בכל פרט ופרט, ואף עברו על כל הספר והגיהו אותו בי"ג נפה, הן בהבאת ההכרעה המקובלת להלכה, והן בסגנון כתיבת הפסקים, ובהבאת המקורות בצורה הראויה ביותר. בסוף הספר, הציב המחבר 'מפתח ערכים' מפורט שיקל על המעיין למצוא כל דבר במקומו, עלעול קל במפתח נותן בפנינו סוג של הצצה בין החרכים לתוככי ספר זה, כאשר לעיני המעיין נגלים אלפי ערכים מעולם ההוראה, ודוגמאות מעשיות להלכות אלו, שכולם מעידים על העבודה המצוינת והמופלאה שעמל המחבר שליט"א לתועלת לומדי ההוראה.

הסכמות נלהבות ועתירי שבחים במעלת הספר, כתבו גדולי ההוראה שליט"א, שכולם כאחד מציינים את רוב התועלת שספר זה יביא בעז"ה לכל מורי ההוראה ולכל העוסק בלימוד הוראה ומבקש לדעת את המעשה אשר יעשון. יצויין עוד, כי הספר החדש, על הלכות תערובות, הינו הראשון בסדרת הספרים 'פסקי הוראה', ובימים אלו הולכת ונשלמת מלאכת עריכת הכרך השני בסדרה על הלכות 'בשר בחלב', ובהמשך מתעתד המחבר שליט"א להשלים את הסדרה בס"ד על שאר חלקי יורה דעה.

כראוי וכנכון לתורה מפוארה, הושם דגש מיוחד גם על הכלי מפואר, כשהספר כולו הודפס בעימוד מאיר עיניים ומשובב לב על נייר משובח, בכריכה נאה ומפוארת, שכל אלו יחדיו הופכים את הספר ליצירת פאר מכל הבחינות.

למידע נוסף ולהשגת הספר >>
מחבר ספר - פרסם ספרך כעת !

יודע ספר - עולם הספר היהודי

הבמה הגדולה ביותר בעולם לפרסום ספרי קודש וספרי יהדות.
הדרך היחידה להגיע לרבבות מתענינים בכל רחבי העולם היהודי.
מאות ואלפי ספרים מסודרים לפי קטגוריות ותתי קטגוריות לחיפוש מדוייק ומהיר.

מחבר ספר - מקומך איתנו!!


יודע ספר | ספרי יהדותאודות

 ספרי יהדות לרכישה באתר: ספר רזיאל המלאך|ספר מדרשים | שערי תשובה | ספרי חסידות | ספר חובת הלבבות

רוצה להתעדכן ראשון בכל הספרים החדשים?

הצטרף לניוזטלר שלנו